W dniach 1-3 marca 2019 r. uczestniczyliśmy w Konferencji Stowarzyszenia Szkół IB z Maturą Międzynarodową w Polsce, która odbyła się w Liceum Paderewskiego w Lublinie. Naszą szkołę – jedną z 44 szkół autoryzowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization) – reprezentowały: Dyrektor I LO Oksana Citak i Wicedyrektor ds. Matury Międzynarodowej Beata Urbaniak.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli wysłuchać m.in. wykładu on-line prof. Philipa Zimbardo z Uniwersytetu Stanforda z San Francisco, pt. 'What’s the most important in contemporary education – training heroes in schools’. Gościem wydarzenia był też profesor Andrzej Blikle, który przybliżył koncepcję 'Turkusowej szkoły XXI wieku’. Ponadto, w konferencji wzięli udział przedstawiciele MEN, z którymi uczestnicy rozmawiali na temat kształcenia IB i programów IB w szkolnictwie polskim oraz pracownik Organizacji Matury Międzynarodowej w HadzeWendy Choi – nt. 'Formative assessment in IB programmes’ (czyli oceniania kształtującego w programach IB). Serdecznie dziękujemy Organizatorowi Konferencji za to niezwykle cenne wydarzenie.