Obchody rocznicowe z okazji 30-lecia wyborów parlamentarnych 4 czerwca I LO rozpoczęło już w czwartek (30 maja) – spektaklem uczennicy klasy 2 DP – Magdaleny Małowskiej – oraz w piątek (31 maja) na sportowo. Dzisiaj natomiast (4 czerwca) uczestniczyliśmy w miejskich obchodach rocznicowych. Odśpiewaliśmy hymn, a następnie rozpoczęło się radosne świętowanie na Placu Magistrackim, gdzie rozdano 1989 ciastek „Basia”.

W piątek, podczas uroczystego otwarcia imprezy biegowej w Hali Lekkoatletycznej na Nowym Mieście słowo wstępne – jako historyk – wygłosiła Dyrektor Oksana Citak: „Tegoroczna edycja ,Biegaj z Jedynką do Wolności’ jest szczególna. Rok 2019 jest rokiem wielu ważnych rocznic dla Narodu i Państwa Polskiego:  30 rocznica obrad Okrągłego Stołu. Postanowienia, które tam zapadły umożliwiły przeprowadzenie prawie wolnych wyborów. Do Senatu w 100% a do Sejmu w 35%.  20 rocznica wstąpienia Polski do NATO, co gwarantowało nam bezpieczeństwo przed ewentualnym zagrożeniem ze Wschodu.  15 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. wejścia do kręgu kulturowo ekonomicznego cywilizacji Zachodu. Wiele pokoleń Polaków od 1944 roku próbowało wyjść spod władzy komunistycznej, która została ustanowiona wbrew woli większości społeczeństwa, np. w roku 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980. O wolność jednostki jak i wspólnoty (narodu) trzeba dbać codziennie, gdyż nie jest nam dana na zawsze.”

O tym, że m.in. wolności należy się głębsza refleksja i chwila zadumy pamiętali Uczniowie I LO, którzy przygotowali spektakl. Jego premiera odbyła się w auli I LO – w przeddzień biegu. Scenariusz do spektaklu „Nędze” napisała oraz wyreżyserowała – uczennica klasy z Maturą Międzynarodową – Magdalena Małowska. Opracowanie muzyczne przygotował tegoroczny maturzysta – Robert Mocek. To teatralna opowieść o świecie bliższym i dalszym widzianym przez ludzi młodych na przełomie dorosłości. To krzyk młodego pokolenia w obronie wolności w świecie u progu rewolucji. Spektakl będzie można zobaczyć ponownie na deskach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu już 24 czerwca.

Oprócz spektaklu, Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 (I LO i Publicznego Gimnazjum nr 12) wraz z Nauczycielami I LO przygotowali 2 wystawy rocznicowe, które zostały na czas biegu przetransportowane na halę, a obecnie są eksponowane w szkole:
 z okazji 30-lecia pierwszych, prawie wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca (słynny plakat wyborczy z Garym Cooperem oraz plakaty towarzyszące – 3xW);


 z okazji 15-lecia członkostwa Polski w UE (w ramach projektu 'Trzymaj formę’ uczniowie gimnazjum przeprowadzili badania w jaki sposób młodzież w Polsce dba o formę oraz porównali wyniki z wynikami innych państw UE).