Po 460 godzinach pracy wolontariackiej – 16 września 2019 r. zorganizowaliśmy oficjalne otwarcie „Ogródka Aktywnego Relaksu” – projektu zrealizowanego w ramach IX edycji Konkursu Funduszu TOYOTy „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Wśród zaproszonych Gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli TOYOTy oraz Fundacji Edukacji Europejskiej, a także naszych kluczowych Partnerów. Wszystkim dziękujemy za udzielone wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe.

W części oficjalnej powitaliśmy i podziękowaliśmy naszym Partnerom, dzięki którym nasz ogródek powstał. Wszyscy zaproszeni Goście mogli obejrzeć wystawę dokumentującą postępy w realizacji projektu. W części nieoficjalnej próbowaliśmy sił w zmaganiach sportowych: tenisie stołowym i petanque. Znaleźli się też chętni do ćwiczeń na przyrządach do street workout. Na najbardziej utrudzonych po całym dniu pracy czekały drewniane leżaki.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy następującym Partnerom Projektu:

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND – Prezes TMMP – Pan Eiji Takeichi

FUNDUSZ TOYOTY – Manager TOYOTY – Pan Grzegorz Górski oraz Pan Piotr Sandomierski – za przyznane dofinansowanie w ramach IX edycji Konkursu „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”

Fundacja Edukacji Europejskiej – Wiceprezes – Pan Grzegorz Kruszyński

Straż Miejska w Wałbrzychu – Komendant Straży – Pan Kazimierz Nowak i Funkcjonariusze Straży (za pomoc organizacyjną – zapewnienie bezpiecznego dojazdu transportom wielkogabarytowym);

Przedsiębiorstwo Obróbki Drzewnej „Urbaniak”Jedlina Zdrój sp. z o.o. – Prezes Zarządu – Pan Kazimierz Urbaniak (za udzielone wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe oraz pracę wolontariacką),

Pan Krzysztof Urbaniak (za pracę wolontariacką i projekty graficzne tablic regulaminowych) oraz Pani Marta Witkowska – aspekty ogrodnicze;

Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe „Dęby Wałbrzych” – Prezes – Pan Ireneusz Kędzierski oraz członkowie stowarzyszenia, którzy przepracowali w wolontariacie blisko 400 godzin, są to: Mirosław Kaczuga, Janusz Kaczuga, Kazimierz Jacak, Adam Jacak, Mirosław Kaszubowski, Henryk Ziomek, Tadeusz Gałuszkiewicz, Stanisław Grzesik, Krzysztof Siedleczka, Zbigniew Barszczyn, Tadeusz Trachimowicz;

Nauczyciele wychowania fizycznego, a w szczególności Profesorowie: Tomasz Kuberacki i Przemek Kamiński; oraz Pani Danuta Atanowska i Pan Stefan;

Uczniowie I LO, a w szczególności: uczniowie zeszłorocznej 3 GA – Kuba Dębski, Dawid Kobak, Miłosz Łysoń, Szymon Rybka, Michał Urbaniak i Rafał Załęcki, a także klasy 3 DP: Róża Gregorczyk, Julka Jagodzińska, Ola Juszyńska, Maja Krzyżańska, Michał Kawa, Kasia Rongiers;

Zespół Szkół nr 5 – Pani Dyrektor Iwona Hnatiuk (Absolwentka I LO), Panie Katarzyna Marchlewska i Sabina Rudnicka (autorki projektu architektonicznego).

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

DZIĘKUJEMY! Dyrekcja i społeczność I LO w Wałbrzychu

Dziękujemy Samorządowi Szkolnemu za przygotowanie bufetu na otwarcie oraz Patrycji Wójcikiewicz za wygłoszenie słowa w imieniu społeczności uczniowskiej I LO, a także wszystkim uczniom, którzy tego dnia zaangażowali się czynnie w prace porządkowe w naszym ogródku.

Koordynator projektu – Beata Urbaniak

Tuż przed oficjalnym otwarciem …
Podziękowania …
Słów kilka od Pana Grzegorza Górskiego z Funduszu TOYOTy
Partnerzy: kolejno od lewej Kazimierz Urbaniak (Prezes Przedsiębiorstwa Obróbki Drzewnej „Urbaniak”i członek Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Dęby Wałbrzych”), Grzegorz Górski (Manager TOYOTy), Katarzyna Marchlewska (ZS 5), Grzegorz Kruszyński (Wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej), Beata Urbaniak (Wicedyretor I LO, Koordynator Projektu)