W tym roku szkolnym rozpoczęcie roku szkolnego przypadło w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Nawiązała do niej w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Oksana Citak, która powiedziała: „Odpowiedzialność za pamięć jest naszym obowiązkiem, żeby uniknąć wojen w przyszłości. Jest to możliwe, jeżeli będziemy pamiętali o przyczynach tej najokrutniejszej z wojen, która pochłonęła 80 mln. ofiar. Musimy żyć tak, żeby wyeliminować z życia społecznego agresję, nietolerancję, język nienawiści…. To MY jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość – nie tylko w wymiarze społecznym czy politycznym, ale także globalnym.”