W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka . W tym roku przypadała więc  jej 30 rocznica. Z tej okazji UNICEF organizował ogólnoświatowe obchody, w których udział wzięła również młodzież z naszej szkoły.

Pierwszym elementem były lekcje wychowawcze poświęcone Konwencji. Kulminacja nastąpiła 20 listopada, gdy w strojach uczniów dominował kolor niebieski, a reprezentacje klas rywalizowały o miano eksperta w zakresie praw dziecka. Z rywalizacji tej zwycięsko wyszła klasa 1BL 4, tuż za nią uplasowały się 1 Pre DP i 2BL. Grzegorz Sakowicz