Klasę o profilu matematyczno-fizycznym przedstawią Wam Pani Prof. Anna Pijur (nauczycielka matematyki) i Pan Prof. Witold Polesiuk (nauczyciel fizyki).

Zapraszamy