Klasę o profilu biologiczno-chemicznym z ekologią i edukacją zdrowotną przedstawią: Prof. Małgorzata Błaszczak (nauczycielka chemii) oraz Prof. Paweł Jarema (nauczyciel biologii).

Serdecznie zapraszamy.