Klasę dwujęzyczną przedstawi Wam Pan Prof. Roman Kuliniak (nauczyciel języka angielskiego), który jest założycielem tego profilu w naszej szkole i koordynatorem nauczania w tej klasie.

Przypominamy, że osoby starające się o przyjęcie do tej klasy muszą poddać się testowi kompetencji językowych z j. angielskiego. Zapisy na test trwają do 7.06.2021 roku, telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel.74 84 236 83).

Zapraszamy