Szkoła bierze udział w projekcie dofinansowanym ze środków

Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020