230-ta rocznica uchwalenia Konstytucji 1791 r.

Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 r., ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej, jako uroczyste święto po wieczne czasy.” – postanowił Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r.

Świadczy to dobitnie o znaczeniu aktu przyjętego przez Sejm Wielki 230 lat temu dla tożsamości ustrojowej wolnej Polski. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie. W zakładce Edukacja znajdują się  materiały multimedialne poświęcone pierwszej polskiej konstytucji.

https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/witaj-maj,-trzeci-maj