Author Archives: Grzegorz Sakowicz

Święto Narodowe Trzeciego Maja.

230-ta rocznica uchwalenia Konstytucji 1791 r. „Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 r., ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej, jako uroczyste święto po wieczne czasy.” – postanowił Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 r. Świadczy to dobitnie o znaczeniu aktu przyjętego przez Sejm Wielki 230 lat temu dla tożsamości ustrojowej wolnej Polski. Uchwalona

Read More

„NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ, TRACI SUMIENIE.” ZBIGNIEW HERBERT

102 rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonałą okazję dla symbolicznego  uhonorowania ludzi, których zasługi nie są znane poza wąskim gronem rodzinnym.  Dzisiaj , po wielu latach możemy spłacić część długu, jaki zaciągnęliśmy, jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.  Prezentując sylwetki bohaterów walki o niepodległość, pragniemy przywrócić ich do życia w świadomości lokalnej społeczności . JAN KOT(1890 – 1981),

Read More

Skip to content