14 marca 2022 obchodziliśmy w I LO „Dzień Liczby π”. Za organizację święta liczby Pi serdecznie dziękujemy klasie 3 b4 oraz Wychowawczyni – Pani Prof. Annie Pijur. Liczba Pi powszechnie zapisywana za pomocą greckiej litery alfabetu – π jest najpopularniejszą stałą matematyczną, której dokładnej wartości nikt nie jest w stanie zapamiętać  – nawet komputer z gigantyczną pamięcią dyskową.  Pi (3,14) jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy.

Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również Egipcjanie, którzy podawali, że jest to 16/9 podniesione do kwadratu, co było już dosyć dokładnym przybliżeniem tej liczby.

Na początku XVII w. niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen, podał jej rozwinięcie z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Po śmierci uczonego liczbę Pi wyryto na jego nagrobku i właśnie dzięki niemu liczba Pi bywa nazywana „ludolfiną”. Pod koniec XIX wieku brytyjski matematyk amator William Shanks obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 707 miejsc po przecinku. Ponieważ obliczenia prowadził ręcznie, osiągnięcie to zajęło mu 15 lat.

3,14159265358979323846264338327950288…

Żródło: https://dzieje.pl/rozmaitosci/swieto-liczby-pi