2 czerwca 2022 r. klasa 2 a zorganizowała szkolny Dzień Języków Obcych. Przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w różnych konkurencjach. Zwycięzcami w poszczególnych rocznikach zostały klasy: 1c, 2 pre-DP oraz 3c. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim reprezentacjom klasowym. Nad całością czuwali: Prof. Iwona Rudnicka, Prof. Sylwia Piątkowska oraz Prof. Wojtek Chudziński.