30 maja czteroosobowa drużyna dziewcząt z klasy I c: Jagoda Ruszczyńska, Hanna Sobol, Anna Skowron i Julia Dobrowolska pod opieką Prof. Artura Ciempy, wzięła udział w „Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc”, zajmując XI miejsce w Polsce. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać test teoretyczny, zaś następnie na pięciu stanowiskach udzielać praktycznie pierwszej pomocy w sytuacjach, takich jak: zatrzymanie krążenia, krwotok, atak paniki czy uraz kręgosłupa. Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym ratowniczkom oraz Panu Profesorowi.