19-20 września br. uczestniczyliśmy w Konferencji Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce, która odbyła się w V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Dyrektorzy i Koordynatorzy z polskich Szkół IB autoryzowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej spotkali się po ponad 2-letniej przerwie związanej z pandemią, ażeby wymienić się doświadczeniami, podsumować wspólne działania oraz zaplanować następne. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu nt. „Zarządzania strategicznego”, który wygłosił Prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta – rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; uczestniczyliśmy też w panelu dyskusyjnym „Perspektywy edukacji wyższej dla absolwentów
matury międzynarodowej po Brexicie” w Campus University of Coventry, a także w spotkaniu z Katrin Fox – IB Schools Manager – nt. nowego procesu ewaluacji Szkół IB. W tegorocznej konferencji uczestniczyła Pani Wicedyrektor Beata Urbaniak – Koordynatorka Programów IB – MYP i DP w naszej szkole.