Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych jest organizowany corocznie przez International Association of School Librarianship (IASL). Tegoroczne hasło brzmi:  „Reading for Global Peace and Harmony”,  w polskiej skróconej wersji : „Czytanie dla pokoju”.

Konkurs z nagrodami

„Reading for Global Peace and Harmony”

  1. Przeczytaj książkę*, która  mieści w sobie któryś z wątków:

a) grozę i tragizm wojny (w ogóle agresji), jej skutki w wymiarze materialnym, społecznym i losów jednostek;

b) postawę tolerancji, lepszego rozumienia procesów społecznych, rozwiązywanie konfliktów w duchu dialogu, a także wartości harmonijnego rozwoju w perspektywie lokalnej i globalnej;

c) empatię dla ofiar działań wojennych, pokazywanie znaczenia ich wspierania na poziomie swoich indywidualnych, jednostkowych możliwości w życiu codziennym.

  • Napisz własną refleksję (recenzję) odnoszącą się do jednego z powyższych wątków, zawierającą zachętę do zapoznania się z tą pozycją w terminie do 7 listopada.
  • Tekst** napisany komputerowo
  • Objętość tekstu od 200 do 400 słów
  • Tekst wydrukuj w dwóch egzemplarzach
  • Złóż jeden niepodpisany egzemplarz w bibliotece szkolnej, drugi zachowaj dla siebie (będzie on warunkiem odebrania nagrody 🙂 
  • Komisja złożona z trzech osób wyłoni najlepszą pracę (w dwóch kategoriach: prace uczniowskie i prace nauczycieli).
  • Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi do 14 listopada.

* Książka może być dowolnie wybrana przez Ciebie, ale możesz też skorzystać z poniższej listy:

a) Kapuściński R.: Ten Inny.

b) Frankl V.E.: Człowiek w poszukiwaniu sensu.

c) Kertesz I.: Fiasko

d) Aleksijewicz S.: Cynkowi chłopcy

e) Tokarczuk O.: Empuzjon

f)  Boyne J.: Lekkie życie Barnaby’ego Brocket

g) Złość. Jak nie zmienić jej we wściekłość?

h) Pawełczyńska A.: Drogi do szczęścia.

i) Jan Paweł II : Przekroczyć próg nadziei.

j) Wohlleben P.: Nieznane więzi natury

k) Kielar W.: Anus mundi.

** Tekst może być przygotowany w języku polskim lub angielskim.

Koordynatorem konkursu jest P. Prof. Anna Kośna – biblioteka szkolna.