Taki napis rokrocznie umieszczamy na szarfach i kwiatach składanych na grobach zmarłych nauczycieli I Liceum. Tradycją naszej szkoły od dwudziestu lat jest wyjście na wałbrzyskie cmentarze, posprzątanie grobów, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W tym roku prof. Annie Walendzik towarzyszyli uczniowie z 4bl – Kamil Kot i Oskar Leśniowski.