Disce PUER

zgłoszenie do 10.02.2023 r.
I etap 9.03.2023 r. godz. 12.00
II etap 27.03.2023 r. godz. 12.00

Mały Poliglota

I etap 27.01.2023 r. (w szkołach podstawowych)
II etap 3.03.2023 r.
III etap 10.03.2023 r.

Moja Mała Ojczyzna

do 17.04.2023 r. zgłoszenia ze szkół podstawowych (max. 5 osób)
konkurs 21.04.2023 r. godz. 9.00 – 14.00