Uczniowie klas 1b i 2b biorący udział w projekcie klimatycznym, pod opieką pań prof.: Beaty Szlezynger-Hayatli i Joanny Ławniczak, serdecznie zapraszają 22 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 na piknik ekologiczny w Parku im. Jana III Sobieskiego /przy tężni/.

Będzie można zapoznać się z naszą dotychczasową pracą w ramach wybranego obszaru projektowego, sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę oraz wylosować nagrody.

Nasza szkoła znalazła się wśród 8 szkół z terenu Dolnego Śląska oraz Czech i Niemiec, które będą u siebie testować nowy model edukacji klimatycznej na zajęciach pozalekcyjnych.  

Projekt jest realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych w modelu partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, SEVER – Centre for Environmental Education z Czech oraz EuroSoc-digital GmbH (EUD) z Niemiec. Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI) realizowanej w imieniu federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU).

#ffis#cfg#climateaction#code4green#nauka#tdh#projekt#dzieci#edukacja#rozwój#wiedza#pasja#motywacja#rozwój#study#innowacje#ai#eko#ekologia#code#klimat#nauczyciel#euki#eukipoland#research#science#climatechange#ekoedukacja#warszataty#designthinking #climatementalhealth #climatecrisis #mentalhealthawareness #climateemergency #climateaction #earth #codeforgreen