Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Celem jest promowanie najpiękniejszych dzieł polskiej literatury oraz promowanie czytelnictwa. Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Lekturą tegorocznej 12. odsłony Narodowego Czytania jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W Naszej szkole uczniowie klas I mieli okazję wysłuchać obszerny fragment powieści! Organizatorkami były Profesor Anna Kośna oraz Profesor Sylwia Aftyka-Łoda.