8 grudnia grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w debacie nt. „Czy mieszkańcy Dolnego Śląska czują się Dolnoślązakami?”. Pretekstem była prezentacja wydanej właśnie książki Sławomira Szymańskiego pt. ”Dolny Śląsk i Dolnoślązacy”. Zaproszeni goście i publiczność żywo dyskutowali, ale do jednoznacznej konkluzji nie doszło. Wszyscy byli zgodni, że stroju regionalnego nie mamy, podobnie muzyki, języka, dialektu czy gwary. Z drugiej strony Dolnoślązaków łączy poczucie, że są u siebie.