Od 13 listopada 2023 r. 11 naszych szkolnych zespołów bierze udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Projekt obejmuje moduł edukacyjny (zapoznanie się z zasadami działania giełdy oraz instrumentami giełdowymi) oraz udział w grze giełdowej. Zespoły inwestują wirtualne środki ( 20 tys. zł), ale transakcje zawierane są na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Gra podzielona jest na dwa etapy, a finał odbędzie się w Sali Notowań GPW. W projekcie tym bierze udział ponad 11 tys.  drużyn z całej Polski. Każdego dnia rankingi są aktualizowane.

Grzegorz Sakowicz