W dniu 22 kwietnia 2024 roku, nasza szkoła organizowała po raz trzynasty Miejsko- Powiatowy Konkurs „Moja Mała Ojczyzna” pod Patronatem Honorowym Starosty Wałbrzyskiego oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele: prof. Artur Ciempa i prof. Michał Barański. W konkursie wzięło udział rekordowa liczba 43 uczestników, reprezentujących 8 szkół Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego oraz Świebodzic. Jury w składzie: Anna Lachnik, Maciej Ejsmont, Wojciech Chudziński i Anna Skowron wyłoniło następujących laureatów konkursu:

Kategoria szkół podstawowych:

Wszystkie uczennice z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

1. Antonina Kokoszka

2. Paulina Filusz 

3. Jakub Oracz 

Wyróżnienia:

1 miejsce w teście:

Antonina Kokoszka

1 miejsce w popisie krasomówczym:

Adrian Buentello Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Przyjaciół Przyrody w Szczawnie- Zdroju

Kategoria szkół średnich:

Wszystkie uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu

1. Aleksandra Antonowicz klasa III DP

2. Gabriela Ślazińska klasa I PreDP

3. Nella Jagmin klasa I c

Wyróżnienia:

1 miejsce w teście:

Patrycja Wyszyńska Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Szczawnie- Zdroju

1 miejsce – popis krasomówczy

Nella Jagmin 

Fundatorami nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Wałbrzychu, Burmistrz Głuszycy, Niemiecko- Polski Związek Prawników „Wałbrzych- Marburg” oraz Schronisko Turystyczne „Orzeł” w Górach Sowich.

Tekst: Artur Ciempa

Zdjęcia: Michał Barański