Czy kwiecień okazał się miesiącem języków obcych w naszej szkole? Być może. Zaczęliśmy od gościnnych warsztatów z wymowy przeprowadzonych przez wykładowców Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, które odbyły się 4 kwietnia. Pan mgr Daniel Sierakowski i Sarah Bennett uraczyli nas wówczas, między innymi, powrotem do świata Muminków, co okazało się dość sporym wyzwaniem w zderzeniu ze szkockim akcentem. Sarah przybliżyła nam również wachlarz możliwości związanych z wymianą akademicką w ramach programu Fulbright a także, już w bardziej kameralnym gronie, przeprowadziła warsztaty ze świadomości zdrowia psychicznego. 
Następnie 19.04 uczniowie z klas dwujęzycznych (1fbl i 2fbl) po raz kolejny wybrali się do Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, by wziąć udział w organizowanym co roku Dniu Młodego Anglisty. Tegoroczny wykład pt. „Giving AI the language it needs” poprowadził dr Wojciech Witkowski, językoznawca zafascynowany m.in. tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest w stanie „rozumieć” i produkować ludzki język. Podczas wykładu próbowaliśmy znaleźć zależność pomiędzy funkcją liniową, którą znamy z matematyki, a strukturą języka i dowiedzieliśmy się, jak wiedza z różnych dziedzin pomaga naukowcom skutecznie rozwijać narzędzia bazujące na AI. Interaktywna forma wykładu pozwoliła młodzieży brać czynny udział w rozwoju dyskusji i zrozumieć, że językoznawcy mają realny wpływ na rozwój współczesnego świata.
Z kolei 22 kwietnia klasy dwujęzyczne (2ebl, 2fbl i 1fbl) przygotowały szkolny Dzień Języków Obcych. Klasa pierwsza przygotowała charytatywny kiermasz, natomiast klasy drugie zorganizowały konkurencje językowe bazując nie tylko na języku angielskim, ale również hiszpańskim, włoskim, niemieckim i francuskim. Zagadki językowe, muzyczne i językowy escape room to przykładowe typy zadań, z jakimi musieli się zmierzyć przedstawiciele poszczególnych klas. Po raz pierwszy do wspólnej zabawy zaprosiliśmy również uczniów klas ósmych, którzy mieli również możliwość uczestnictwa w warsztatach językowych przygotowujących do testu językowego do klas dwujęzycznych.