Strona główna INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION

International Baccalaureate Organization z siedzibą w Szwajcarii to istniejąca od ponad 40 lat fundacja tworząca nowoczesne programy dydaktyczne kładące nacisk na samodzielność uczenia się, dociekania i poszukiwania rozwiązań. Organizacja Matury Międzynarodowej gwarantuje ciągłość nauczania od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum aż do szkoły średniej oferując:

  1. PYP – Primary Years Programme – dla uczniów w wieku 3-10 lat,
  2. MYP – Middle Years Programme – dla uczniów w wieku 11-16 lat,
  3. Diploma Programme to program Matury Międzynarodowej realizowany w dwóch ostatnich klasach szkoły średniej.

Organizacja pozwala szkołom IB na całym świecie na realizację narodowych programów nauczania, wymogiem są natomiast metody kształcenia w maksymalnym stopniu aktywizujące ucznia oraz spójny, kryterialny system oceniania.

Tutaj do pobrania PRZEWODNIK DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 2015/2016 

Tutaj do pobrania DZIENNICZEK SERVICE IN ACTION