Strona główna INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION AKREDYTACJA ORGANIZACJI MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

AKREDYTACJA ORGANIZACJI MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Nasze starania o to, aby stać się Światową Szkołą IB zostały uwieńczone sukcesem 17 marca 2015 roku kiedy otrzymaliśmy akredytację Organizacji Matury Międzynarodowej w pierwszym z dwóch międzynarodowych programów – Middle Years Programme. Natomiast 22 marca 2017 roku otrzymaliśmy autoryzację w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej!

Uczniowie realizujący programy IB otrzymują wykształcenie zgodne z najwyższymi standardami światowymi. Na całym świecie, w tym również w Polsce, rośnie liczba szkół zainteresowanych takim typem kształcenia. Programy IB są programami sprawdzonymi, wymagającymi intelektualnie a jednocześnie nie przekraczającymi możliwości dobrego ucznia. Edukacja IB pozwala dostrzec każdego ucznia w jego niepowtarzalnym wymiarze, pomaga odkryć jego talenty        i gwarantuje wszechstronny rozwój.

Program Matury Międzynarodowej daje gwarancję sukcesu naukowego i zawodowego, gdyż najlepsze uczelnie całego świata priorytetowo traktują jego absolwentów w trakcie rekrutacji oraz procesie przyznawania stypendiów a pracodawcy mają pełną świadomość cech jakie posiadają wychowankowie szkół z programami IB – najbardziej pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy: kreatywność i zaangażowanie, wiedza i kompetencja, komunikatywność oraz umiejętność podejmowania inicjatyw i pracy w zespole.

Wybór szkoły z programami IB to trafny wybór i sukces gwarantowany!

Więcej informacji o IBO i jej programach na http://www.ibo.org

Beata Urbaniak

Koordynator Programów IB