Strona główna INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION DIPLOMA PROGRAMME

DIPLOMA PROGRAMME

Dwuletni Program Matury Międzynarodowej obejmuje: sześć obszarów przedmiotowych (nauka języka i literatury, nauka języka obcego, jednostki i społeczeństwa, nauki przyrodnicze, matematyka, sztuka), rozszerzony esej (EE) 4000 słów; empiryczne podejście do nauki poprzez kreatywność, działanie i service (CAS); i teorię wiedzy (TOK), kurs, który sprzyja krytycznemu myśleniu.

Uczniowie w programie matury międzynarodowej mogą wybrać jeden przedmiot z grup 1-5:

– trzy przedmioty na poziomie podstawowym (SL) – 4 godziny tygodniowo

– trzy przedmioty na poziomie wyższym (HL) – 6 godzin tygodniowo

Jako szósty przedmiot uczeń może dokonać wyboru pomiędzy przedmiotem artystycznym z grupy 6 lub jakimkolwiek innym dodatkowym przedmiotem z grup 1-5.

Nasza oferta:

Grupa 1.  Język polski: Literatura

Język angielski: Literatura

Grupa 2. Nauka języka obcego: angielski, francuski, niemiecki

Grupa 3. Jednostki i społeczeństwa: historia, geografia, psychologia

Grupa 4. Nauki przyrodnicze: biologia, fizyka, chemia

Grupa 5. Matematyka

Grupa 6. Zajęcia plastyczne

Ocenianie

Ocenianie kryterialne => Uczeń jest oceniany na podstawie wcześniej określonych kryteriów

Ocenianie zewnętrzne (EA) => Egzaminy pisemne na koniec programu oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych (70%)

Ocenianie wewnętrzne (IA) => Zadania na ocenę wykonywane przez uczniów w szkołach i albo wstępnie oceniane przez nauczycieli, a następnie moderowane przez moderatorów zewnętrznych lub przesyłane bezpośrednio do zewnętrznych egzaminatorów

Najwyższy wynik, jaki uczeń w programie DP może dostać wynosi 45 (najwyższa ocena  7 w każdym z 6 przedmiotów + 3 dodatkowe punkty za połączone wyniki na TOKu i z eseju).

Najniższy wynik, jaki można uzyskać aby otrzymać dyplom wynosi 24.