Strona główna INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION KONTEKSTY GLOBALNE

KONTEKSTY GLOBALNE

Zintegrowane nauczanie koncepcyjne w MYP jest realizowane w sześciu obszarach, tzw. kontekstach globalnych:

Tożsamość i związki

Kim jestem ? Kim jesteśmy ?

Orientacja w czasie i przestrzeni

Jakie znaczenie mają pytania ‘gdzie’ i ‘kiedy’ ?

Ekspresja indywidualna i kulturowa

Jaka jest istota i cel kreatywnego wyrażania siebie ?

Innowacje naukowe i techniczne

Jak rozumiemy świat, w którym żyjemy ?

Globalizacja i trwały rozwój

Jakie są wzajemne powiązania w dzisiejszym świecie globalnych przemian ?

Uczciwość i rozwój

Do czego zobowiązuje nas ludzkość ?