„Świat jest jeno szkołą szukania; nie o to chodzi kto dopadnie, 

ale kto przebieży piękniejszą drogę.”

Michel de Montaigne

Misją naszej szkoły jest rozwijanie dociekliwych, wnikliwych i oddanych młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i pełen pokoju świat poprzez zrozumienie i szacunek dla innych kultur. Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia: naukowy, społeczny, fizyczny, kulturalny i emocjonalny. Uczymy pracowitości, odpowiedzialności i krytycznego myślenia. Zaszczepiamy w naszych uczniach chęć do uczenia się przez całe życie i uświadamiamy, że najważniejsza jest droga jaką przebywamy zdobywając wiedzę i poszukując prawdy, a nie osiąganie celów samo w sobie.

Nasz uczeń oraz absolwent wie, że wiedza jaką zdobył i wciąż zdobywa ma służyć pomnażaniu dobra w świecie i w sobie, a rozwój naukowy powinien iść w parze z rozwojem osobistym. Ma świadomość czemu służą trzy kluczowe założenia programu:

  • uczenie się holistyczne – pomaga ułożyć wiedzę z różnych dyscyplin w jedną całość, uczy umiejętności myślenia między-przedmiotowego
  • świadomość międzykulturowa – uczy szacunku i poszanowania dla tradycji i kultury ojczystej oraz szacunku i otwartości na zrozumienie innych kultur
  • komunikacja – wspiera dialog między ludzmi, społecznościami, narodami; jest sposobem na okazywanie empatii i życzliwości wobec każdego człowieka bez względu na status wykształcenia, posiadania, stanowiska, płci, rasy, wyznania.