Strona główna INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION Model programu MYP

Model programu MYP

W MYP-ie wyróżnia się osiem grup przedmiotowych:

  1. Language and literature (język polski)
  2. Language acquisition (język angielski, francuski, niemiecki),
  3. Individuals and societies (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie),
  4. Sciences (biologia, fizyka, chemia),
  5. Mathematics (matematyka),
  6. Design (informatyka i technika),
  7. Arts (muzyka, plastyka, taniec),
  8. Physical and health education (wychowanie fizyczne).

W naszej szkole na poszczególnych przedmiotach realizowane są polskie programy. Jednak zgodnie z ideą nauczania holistycznego, dzięki której wiedza zdobywana przez ucznia ma układać się w jedną całość, kładziony jest nacisk na korelację programowych treści pomiędzy przedmiotami. Aby zwiększyć przyswajalność wiedzy dokładamy starań, aby nauczać w kontekstach globalnych.  Ponadto, IBO przywiązuje szczególną wagę do metod uczenia się i nauczania (Approaches to Learning ATL) i (Approaches to Teaching ATT). Wymaga się świadomego i praktycznego wykorzystywania wiedzy w tym zakresie zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele pomagają uczniom odpowiedzieć na następujące pytania: Jak uczyć się najefektywniej? Gdzie szukać informacji? Jak zastosować wiedzę w praktyce? Jak twórczo rozwiązywać problem? Jak się komunikować? Dodatkowo stawiamy na zaangażowanie uczniów w życie społeczne w szkole i poza nią w obszarze aktywności społecznej (Service in Action). Uczniowie sami inicjują i przeprowadzają różne akcje społeczne.  Kluczowymi zagadnieniami są: Jak żyć i funkcjonować w relacjach z ludżmi? Jakie jest moje miejsce i udział w życiu społeczności? Jak mogę pomóc innym?