Strona główna INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION Profil ucznia IB

Profil ucznia IB

Uczniowie, którzy realizują programy IB, stają się:

DOCIEKLIWI

Rozwijają swoją naturalną ciekawość świata. Przyswajają umiejętności potrzebne do przeprowadzania ankiet i badań oraz wykazują niezależność w procesie nauczania. Aktywnie czerpią radość ze zdobywania wiedzy. Dążą do tego, aby ich zamiłowanie do nauki trwało przez całe życie.

WNIKLIWI

Odkrywają pojęcia, idee i sprawy o lokalnej jak i globalnej wadze. Tym sposobem zdobywają głębię wiedzy i rozwijają zdolność zrozumienia w zakresie różnych dziedzin nauki.

MYŚLĄCY

Podejmują inicjatywę w stosowaniu umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia w celu rozpoznania i dobrania podejścia do złożonych problemów oraz podejmują rozsądne i  etyczne decyzje.

KOMUNIKATYWNI

Rozumieją i wyrażają idee oraz informacje w zdecydowany, kreatywny sposób, w więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie i chętnie współpracują z innymi.

PRAWI

Postępują uczciwie i szczerze, z poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostek, grup i społeczeństw. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje.

OTWARCI

Rozumieją i doceniają własną kulturę i osobiste historie, ale są również otwarci na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczeństw. Są przyzwyczajeni do szukania i oceniania różnych punktów widzenia i chętnie wyciągają wnioski z doświadczeń.

ODDANI

Okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko.

RYZYKUJĄCY

Podchodzą do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie bronią swoich racji.

ZRÓWNOWAŻENI

Rozumieją jak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych.

REFLEKSYJNI

Potrafią mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Są w stanie oszacować zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia.