Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu zostały opublikowane w szkole oraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z nimi logując się do miejskiego systemu elektronicznego, za pomocą którego odbywa się rekrutacja (NABO).

System elektroniczny pozwala na potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia, o co bardzo prosimy (potwierdzenie woli można też zgłosić w sekretariacie szkoły).

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do naszej szkoły i wyrażają wolę uczęszczania do niej, proszeni są o:

  • wypełnienie deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych (do pobrania obok portierni lub w sekretariacie) – nie dotyczy klasy 1 dwujęzycznej z maturą międzynarodową – termin do 19.08.2020 r.
  • dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych ( format: 30×42 mm), podpisanych imieniem i nazwiskiem na odwrocie;
  • dostarczenie karty zdrowia (wydaje szkoła podstawowa).

Powyższe dokumenty prosimy złożyć na portierni lub w sekretariacie szkoły.