Dziś, czyli 28.04.2023 żegnaliśmy w auli uczniów klas czwartych, którzy za kilka dni przystąpią do egzaminu dojrzałości.

Po części oficjalnej, w której Poczet Sztandarowy złożony z uczniów klas czwartych przekazał sztandar w ręce młodszego rocznika uczniów, pani dyrektor Oksana Citak skierowała do maturzystów wiele ciepłych słów. Następnie wręczyła nagrody i dyplomy tym uczniom, którzy osiągnęli sukcesy na wielu różnych polach. Kolejnym ważnym momentem było uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły. wszystkim absolwentom

Życzeniom, gratulacjom, pożegnaniom, zdjęciom nie było końca. Klasy trzecie żegnały starszych kolegów, drobnymi upominkami. Nowy Samorząd Uczniowski żegnał poprzedni Samorząd zwany celebryckim z racji popularności i szeregu ciekawych działań.

Podczas uroczystości mogliśmy również wysłuchać piosenek pięknie zaśpiewanych przez Dominikę Wolską. Atmosfera w auli była pełna ciepła, wzruszeń i wspomnień, widać było, że zarówno nauczycielom, jak i uczniom trudno się ze sobą rozstać. Jeszcze raz życzymy naszym absolwentom, aby ich życie było pasmem sukcesów, żeby się rozwijali i realizowali swoje marzenia.

Powodzenia na maturze!