18 kwietnia br. dwie klasy z maturą międzynarodową (2 pre-DP i 3 DP) uczestniczyły w spotkaniu z Prof. Tomem Urbaniakiem z Cape Breton University w Kanadzie, które odbyło się w Akademii Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa. Podczas prezentacji i rozmowy z Profesorem młodzież I LO mogła dowiedzieć się sporo ciekawych faktów o Kanadzie, systemie politycznym, czym jest federacja, kwestiach imigracji i wielokulturowości, co to jest „soft power”, jak ważne jest podejmowanie inicjatyw społecznych, a także o współpracy pomiędzy Wałbrzychem i Cape Breton w ramach porozumienia o partnerstwie, a na koniec – o projekcie 'summer school’. Serdecznie dziękujemy za to niezwykle inspirujące spotkanie.