„Kto pozna dobrze budowę swojego języka, ten płynniej i lepiej potrafi wyrazić swe myśli słowem i pismem”
 Zenon Klemensiewicz

Nasi uczniowie – Nadia Isalska, Julia Kępińska i Tymon Orfin dobrze znają budowę swojego języka i płynnie oraz ciekawie potrafili wyrazić swoje myśli, mówiąc na zadany temat w XVII Konkursie wiedzy o języku polskim pod honorowym patronatem Prezydenta dr. Romana Szełemeja. Konkurs została zorganizowany przez  Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” 24.10.2023.Nasi uczniowie najlepiej rozwiązali test z wiedzy o języku oraz zaciekawili słuchaczy, mówiąc o roli słowa, które może ranić ale też może pomagać. Wiedza i umiejętności zapewniły im pierwsze miejsce w konkursie. Nadii , Julii i Tymonowi serdecznie gratulujemy wiedzy o języku, a organizatorom dziękujemy za ciepłe przyjęcie.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Ilnicka – Janczak