Strona główna Biegnij z Jedynką na 70-lecie polskiego Wałbrzycha i Szkoły

Biegnij z Jedynką na 70-lecie polskiego Wałbrzycha i Szkoły

Pytania prosimy kierować na adres: urbaniak.ang@gmail.com

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEŁAJOWEGO BIEGU SZTAFETOWEGO

„Biegnij z Jedynką na 70-lecie polskiego Wałbrzycha i Szkoły”

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Organizator: Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu

Partner biegu: Decathlon – Szczawno-Zdrój

Cel zawodów:

  • popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży jako formy aktywnego spędzania czasu,
  • uświetnienie obchodów 70-lecia polskiego Wałbrzycha i I LO

Termin i miejsce:

Bieg Przełajowy odbędzie się  10.06.2015 (środa), godzina 12.00 

Miejsce Zawodów : Park Sobieskiego – Nowe Miasto

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 08.06.2015 na stronie 1lo.walbrzych.pl/bieg

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: urbaniak.ang@gmail.com

W celu stworzenia bazy w formularzu zgłoszeniowym należy podać:  pełną nazwę i nr szkoły, e-mail szkoły, kategorię i imienną listę uczniów reprezentujących szkołę wraz z datą urodzenia, e-mail i tel. kontaktowy do opiekuna.

UWAGA ! W zawodach jest OGRANICZONA LICZBA STARTUJĄCYCH REPREZENTACJI –o zakwalifikowaniu drużyny do biegu będzie decydować kolejność zgłoszenia!

Biuro zawodów: czynne od 11.30 w hali sportowej przy ul. Chopina (Nowe Miasto)

Zapraszamy drużyny mieszane, 7-osobowe. Reprezentacja szkolna powinna składać się z minimum 3 dziewcząt i 4 chłopców. Każdy zespół szkół może zgłosić po jednej sztafecie z danego typu szkoły (Uwaga! Dla każdej reprezentacji sztafetowej należy wypełnić osobny formularz).

Kategorie:

– szkoły podstawowe-  reprezentacja klas VI

– gimnazja – reprezentacja

– szkoły ponadgimnazjalne- reprezentacja

Trzy najlepsze szkoły w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy. Wśród uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

Program zawodów:

Od 11.30 – zbiórka uczestników biegu wraz z opiekunami w biurze zawodów i rozdanie numerów startowych;

12.00 – przejście do parku na miejsce startu;

12.10 – rozgrzewka przed startem;

12.30 – start szkół podstawowych na dystansie 1200 m;

12.45 – start szkół gimnazjalnych na dystansie 1200 m;

13.00 – start szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 1200 m;

13.20 – powrót uczestników biegu wraz z opiekunami do hali sportowej przy ul. Chopina;

14.00 – podsumowanie biegu, rozdanie pucharów i dyplomów;

14.15 – rozlosowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu.

Postanowienia różne:

  1. Organizator zapewnia:

zabezpieczenie logistyczne: nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie Zespołu Szkół nr1, Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Dęby Wałbrzych”

zabezpieczenie medyczne: pielęgniarka szkolna; zawody zgłoszone w wałbrzyskim Pogotowiu Ratowniczym.

  1. Organizator nie ubezpiecza zawodników, nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprzestrzegania przez zawodników przepisów bezpieczeństwa i zachowania niezgodnego z ogólnie obowiązującymi zasadami.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
  3. Szkoły przynoszą własne pałeczki sztafetowe.
  4. W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych zawody odbędą się w hali sportowej przy ul. Chopina.